Náš tím

Zuzana Fajta

Vyštudovala Kultúrnu a sociálnu antropológiu na Univerzite vo Viedni. Vo svojich výskumoch sa venovala najmä subkultúram a československej straight edge scéne. Začínala ako art directorka bratislavského Urban Marketu a celý život sa venuje písaniu a tvorbe rozhovorov. Dnes pôsobí ako marketingová riaditeľka priestoru pre súčasnú kultúru Nádvorie, kde je tiež šéfredaktorkou tlačeného a online Magazínu Nádvorie. Pôsobí aj ako marketingová riaditeľka Trnka Gastronomy. Miluje funkcionalistickú a mid century architektúru, fotenie, pekné veci a farby. Tieto záľuby spojila v roku 2014 spolu so svojimi priateľmi v dnes už neaktívnom projekte hemmet.sk. Momentálne sa venuje štúdiu fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave. Sníva o tom, že prežije časť svojho života v jednom z Case Study houses v Kalifornii.

– Koordinátorka programu

Tibor Lachkovič

Tibor je jeden z prvých alumni programu Nádvorie Kampus. Okrem Kampusu na Nádvorí vedie aj Nádvorie Coworking. V minulosti pracoval ako brand a marketing manager pre medzinárodný coworking HubHub. Vo voľnom čase sa venuje dobrovoľníctvu ako pracovník s mládežou. Pohybuje sa najmä v neziskovom sektore, v ktorom pôsobí viac ako sedem rokov. Je tiež spoluzakladateľom občianskeho združenia EduEra, ktoré sa zameriava na realizáciu programu Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Už počas strednej školy aktívne participoval v mládežníckej politike. Viedol Radu mládeže Bratislavského kraja a občianske združenie PreStredoškolákov. Zároveň koordinoval projekty zamerané na mládež pre Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy.

– koordinátor programu

Hana Skljarszka

Hana momentálne žije v Brne, no s našimi štipendistkami sa bude stretávať často. Vo svojej práci sa zameriava na kritické myslenie, neformálne vzdelávanie a občiansku angažovanosť. Je však aj sociologičkou a facilitátorkou. Počas svojej práce pomáha ľuďom viesť zmysluplný dialóg, sústreďuje sa na participatívne procesy a aby každý dostal v diskusii hlas. Spolupracuje s platformou Hlas neziskového sektora, Nadáciou Milana Šimečku či Creative Industry Košice. Pracovala aj pre LEAF Academy, kde okrem vzdelávania pôsobila aj ako projektová manažérka pri budovaní stredoškolského kampusu.

– Facilitátorka programu

Máš ďalšie otázky?

Odpovede nájdeš v sekcii FAQ alebo nám napíš na kampus@nadvorie.com.