Nádvorie Kampus je výzva.

Výzva ukázať, že patríš medzi najlepších, vykročiť z komfortnej zóny a pracovať na sebe.

Students having fun working on a project

Nádvorie Kampus je ročný rezidenčný štipendijný program. Znamená to, že ako úspešný kandidát budeš počas akademického roku 🏡 bývať v priestoroch Kampusu spolu s ostatnými uchádzačmi. Vďaka tomu 👋 spoznáš nových, zaujímavých a podobne zmýšľajúcich ľudí, získaš priateľstvá a kontakty na celý život. Okrem toho ťa zapojíme do 🎓 inšpiratívneho mentoringového programu a ponúkneme ti 🚀 možnosť rozvíjať seba a svoje projekty.

Hľadáme 6 výnimočných študentov.

V štipendijnom programe Nádvorie Kampus chceme spojiť výnimočných mladých ľudí študujúcich v Trnave, ktorí zdieľajú naše hodnoty. Cieľom programu je podporiť nadaných študentov v ich akademických snahách, poskytnúť im priestor na ďalší osobnostný a profesijný rozvoj a vytvoriť komunitu, ktorá bude v budúcnosti prínosom pre mesto či krajinu.

Naše hodnoty

Altruizmus

Altruizmus

Odhodlanie zlepšovať svet, charakternosť, ľudskosť a nesebeckosť.

Líderstvo

Líderstvo

Odvaha a schopnosť viesť a inšpirovať ľudí okolo seba.

Energia

Energia

Chuť využiť svoj potenciál naplno, neustále sa zlepšovať a prekonávať svoje limity.

Koho hľadáme?

Si študent denného štúdia na TRUNI, UCM alebo STU MTF?

Máš menej ako 26 rokov?

Sú ti blízke naše hodnoty a chceš sa v živote posunúť?

Čo môžem získať?

Ubytovanie v Kampuse

Super bývanie na celý akademický rok.

Mentoringový Program

Zameraný na osobnostný a profesný rozvoj.

Workshopy a Tréningy

Získaš praktické skilly, ktoré v škole neučia.

Miesto v Coworku

Ideálne miesto na štúdium alebo tvorbu.

Stáže, ktoré ťa posunú

V Nádvorí alebo v niektorej z partnerských firiem.

Teambuildingy

Načerpáš energiu a vyvetráš si hlavu.

Spoločné večere a brunche

S ostatnými štipendistami a zaujímavými hosťami.

Priestor pre tvoj projekt

Pomôžeme ti rozbehnúť tvoj nápad.