Kontakt

Nádvorie Kampus
OZ Nádvorie
Štefánikova 93/3
Trnava 917 01

kampus@nadvorie.com

FAQ

Je možné zúčastniť sa programu na kratšiu dobu ako akademický rok?

Nie, program Nádvorie Kampus je ročný program a nie je možné začať neskôr, alebo ho prerušiť. Samozrejme, kedykoľvek je možné z programu natrvalo odísť.

Môžem sa prihlásiť aj keď som z Trnavy a nepotrebujem internát?

Áno môžeš, ale očakáva sa, že budeš počas trvania programu bývať s ostatnými štipendistami na Nádvorí.

Záleží na mojom študijnom odbore?

Nezáleží na tom, aký si si zvolil študijný odbor. Na čom záleží je to, aby daný odbor bol pre teba zmysluplný a nie iba vyplnením času po strednej škole. Či to tak je, vieš zhodnotiť sám.

Musím študovať na univerzite v Trnave?

Áno, podmienkou je denné štúdium na ktorejkoľvek univerzite v Trnave – Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnavská univerzita alebo Materiálno – technologická fakulta Slovenskej techniskej univerzity.

Môžem mať návšťevu v kampuse?

Budeme radi, ak ťa tvoji kamaráti alebo rodina príde do Kampusu navštíviť. Samozrejme očakávame, že prípadné návštevy rešpektujú súkromie a potreby ostatných štipendistov.

Budú muži a ženy bývať spolu?

Všetci bývajú spolu v jednych priestoroch, ale ženy a muži sú oddelene na samostatných izbách.

Je ubytovanie vybavené všetkým, čo potrebujem? Čo si mám priniesť?

Ubytovanie je vybavené všetkými základnými potrebami od spotrebičov po posteľnú bielizeň. Osobné veci a hygienické potreby si však každý musí priniesť sám.

Vyžaduje sa účasť na nejakom povinnom programe?

Áno, na spoločnom programe sa očakáva aktívna účasť. Uvedomujeme si aj to, že sú výnimočné prípady, kedy nie je možné zúčastniť sa z objektívnych príčin.

Vyžaduje účasť na programe nejaké finančné prostriedky?

Všetky náklady spojené priamo s programom sú hradené v rámci štipendia a nevyžadujú od teba žiadne finančné prostriedky. Popri tom však odporúčame štipendistom a štipendistkám v Kampuse, aby si vytvorili nejakú formu spoločného fondu, z ktorého budú platiť bežné drobné náklady na život – či už spoločný nákup jedla, čistiacich prostriedkov a podobne. Existencia takéhoto fondu, ako aj výška príspevkov je však na štipendistoch.

Ako prebieha výberový proces?

Výberový proces je zložený z dvoch častí: prvou je písomná prihláška, ktorú vyplníš a následne po jej vyhodnotení pozveme vybraných uchádzačov a uchadzačky na ústny pohovor. Po ukončení všetkých osobných pohovorov vyberieme maximálne 6 štipendistov alebo štipenditiek, ktorí k nám nastúpia do programu Nádvorie Kampus. Výsledok každého kola si potvrdíme emailom.

Čo sa odomňa očakáva v prihláške?

Prihláška by nám mala priblížiť tvoje školské, mimoškolské aktivity a záujmy či dobrovoľníctvo. Je to náš prvý kontakt s tebou, preto sa netreba báť rozpísať sa a ukázať, čo v tebe je. Aj keď sa ti to môže zdať prosti srsti – v prihláške je viac než žiadúce sa prezentovať dosiahnutými úspechmi, projektami alebo aktivitami. Inak nemáme možnosť ťa spoznať, čo by bola škoda!

Kto tento program financuje?

Program financuje občianske združenie Nádvorie, ktoré sa venuje podpore kultúry a vzdelávania v Trnave. Toto občianske združenie bolo založené rodinou podnikateľa Miroslava Trnku, ktorý na jeho fungovanie prispieva v rámci osobnej filantropie.

Naozaj je všetko zadarmo?

Áno, náš program je bezplatný pre všetkých vybraných úchádzačov.

Vie mi niekto pomôcť s prihláškou?

Samozrejme, naši koordinátori ti radi pomôžu pri vypĺňaní prihlášky ako konzultanti. Stačí, ak napíšeš na kampus@nadvorie.com.

Máš ďalšie otázky?

Neváhaj nám napísať na kampus@nadvorie.com