Alumni

Každý ročník do Kampusu prijímame nových študentov a študentky, ktorí sú úplne odlišní. Počas jedného akademického roku sa profesijne rozvíjajú, spoznávajú, pracujú na svojich projektoch a pomáhajú svojmu okoliu. Vzniká z nich komunita aktívnych mladých ľudí, ktorí chcú od života niečo viac ako len diplom.

Kto bol v Kampuse v minulých rokoch?

Jakub Benko
Marek Bajči
Barbara Fördösová
Daniela Hrušovská
Nina Kelemenová
Tereza Švihoríková

Zuzana Sidorová
Laura Dimová
Monika Kmeťová
Soňa Havlíková
Soňa Mikulášová
Anna Siedykh

Linda Blahová
Marianna Heřmánková
Martin Turčin
Simona Salajová
Sofia Vorošová
Tibor Lachkovič

2021-2022

Jakub Benko

Jakub študuje komunikáciu a marketing vo verejnej správe na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Tento odbor si vybral najmä kvôli tomu, že sa marketingu venoval už počas strednej školy, kde s ním pomáhal v Stredoškolskom parlamente. Tiež sa s ním stretol na svojich stážach, napríklad v inkubátore pre startupy Perry Talents. Počas korony spoluzaložil marketingovú agentúru Pangram. Ako dobrovoľník sa zapájal už do spomínaného Stredoškolského parlamentu, kde niekoľkokrát pomáhal upratovať okolie Trnavy, odkiaľ pochádza. Vo svojom rodnom meste tiež pomáhal organizovať protesty za Jána a Martinu. Okrem iného bol tiež súčasťou organizačného tímu projektu Create&Control, ktorý vzdeláva stredoškolákov o politike. Do programu Nádvorie Kampus sa prihlásil, pretože chcel spoznať ďalších aktívnych študentov, s ktorými bude môcť zdieľať svoje nápady. Momentálne učí študentov a študentky ako sa lepšie prezentovať a s inováciami pomáha občanom trnavského kraja.

Marek Bajči

Marek študuje masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Médiá berie ako moderný nástroj budúcnosti, ktorý keď správne uchopíme, budeme vďaka nemu môcť pomáhať ľuďom. Jeho vášňou je malý futbal. Venuje sa mu ako rozhodca na medzinárodnej úrovni. Počas lockdownu vytvoril podcast Cez ten Žaškov, pretože ako oravský lokálpatriot chcel propagovať svoju obec a pomôcť jej v rozvoji. Práve to ovplyvnilo jeho dobrovoľnícke aktivity. V Žaškove sa podieľa na vytváraní kultúrnych a športových akcií. Na vysokej škole sa tiež zapojil do školského divadla a je členom predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja. Už od prvého ročníka Kampusu je jeho verným fanúšikom. Program je preňho unikatnym projektom, ktorý dáva možnosť študentom rozvíjať sa v každom smere.

Barbara Fördösová

Učenie ju vždy lákalo, a preto sa po štúdiu na Strednej pedagogickej škole rozhodla pokračovať v odbore aj na Trnavskej univerzite. Barbara žije folklórom, ktorému sa aktívne venuje v súbore Venček v Poprade. Práve tu sa stretáva s učením v praxi. Jej úlohou je vzdelávať mládež o folklóre a folkloristike. Zároveň sa zaoberá témou slow fashion a udržateľnosťou životného prostredia. Ako dobrovoľníčka sa zúčastňuje swapov v Bratislave, kde sa s ľuďmi rozpráva o tejto téme, organizuje detské stretnutia a učí mládež, prečo je upcyklácia dôležitá. Nádvorie Kampus vníma ako krok vpred a možnosť zrealizovať všetky projekty, ktoré má momentálne v hlave.

 

 

Daniela Hrušovská

Daniela, prezývaná „Bambi“,  je študentkou tretieho ročníka na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Okrem štúdia práva svoju pozornosť venuje jej Študentskej rade, kde sa ako podpredsedkyňa venuje príprave podujatí, spravovaní sociálnych sieti a komunikácií so študentmi. Jej cieľom je skvalitniť im čas strávený na vysokej škole, ktorý by nemal byť len povinnou jazdou, bez pridanej hodnoty. Hlas študentov zastupuje aj v najvyššom poradnom orgáne rektora, ktorým je Akademický senát TU. V októbri 2021 sa stala súčasťou Protikorupčnej akadémie pod záštitou Nadácie Zastavme korupciu, vďaka ktorej videla sama svoj prvý workshop, aktuálne je aj členkou komunity NZK. V budúcnosti plánuje využívať svoje právnické vzdelanie práve v treťom sektore, akými sú neziskové organizácie či nadácie. Program Nádvorie vníma ako priestor, kde sa môže nechať inšpirovať inými šikovnými študentmi a zároveň s nimi vytvoriť prínosný a zaujímavý projekt.

 

 

Nina Kelemenová

„Ak by mal byť tento svet, povedzme, stelesnením krásy, spravodlivosť je to, čo mu dodáva mier,“ hovorí Nina. Práve preto sa rozhodla pre štúdium práva na Trnavskej univerzite. A najmä nemu sa venuje aj vo svojom voľnom čase. Jej hlavným záujmom sú ľudské práva. Vo svojich odborných článkoch sa zaoberá aj dejinami práva či problematikou interrupcií a LGBT+ skupín. Už na strednej škole pravidelne navštevovala Slobodu zvierat ako dobrovoľníčka. Na vysokej škole je súčasťou Študentskej rady, kde sa aktívne zapája do organizovania podujatí. Vo svojom voľnom čase sa venuje tancu, aktívne, ale aj pasívne. Do Kampusu sa prihlásila najmä kvôli možnosti vzdelávať sa prostredníctvom workshopov a iných aktivít.

 

 

Tereza Švihoríková

Tereza je študentkou štvrtého ročníka na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Popri štúdiu nahráva vlastný podcast InáKosť, ktorý je zameraný na sebadôveru a sebalásku mladých ľudí. Dobrovoľníčiť začala v štrnástich. Pomáhala pri organizácii detských táborov, či bezdomovcom počas Vianoc. Každý mesiac sa stretávala s mladšími dievčatami, spoločne si zlepšovali kritické myslenie a aj študijné výsledky. Jej záľubou je aj politika. Spolu s kamarátmi pred voľbami zorganizovali niekoľko diskusií pre Trnavčanov. Teraz intenzívne pomáha na komunálnej úrovni. Osobne sa podieľala na organizácii protestov Za slušné Slovensko. Program Nádvorie Kampus vníma ako možnosť osobného rozvoja, najmä vďaka workshopom a mentorovi. Jej snom je pomáhať ľuďom zo sociálne slabšieho prostredia a týraným ženám.

 

 

2020-2021

Zuzana Sidorová

Už na strednej škole prednášala na UCM ako aktivistka v oblasti zero-waste problematiky a odpadového hospodárstva. Následne si vybrala na tejto škole študijný odbor marketingová komunikácia. Spoločne so sestrou vytvorila iniciatívu @zerowaste_girls, prostredníctvom ktorej organizujú prednášky, workshopy a na instagramovom účte informujú o ekologickom spôsobe života. Jedným z jej budúcich cieľov je spojiť biznis, sociálnu a environmentálnu zodpovednosť a otvoriť si tzv. „zelenú kaviareň“, ktorá by okrem šálky kávy ponúkala zákazníkom priestor pre rozvoj. Popri tom by chcela pracovať v mestskej samospráve. Zuzana sa jednoducho túži stať súčasťou pozitívnej zmeny. V minulosti pôsobila ako skautka a dobrovoľníči aj v Metropolitnom inštitúte Bratislava, kde sa podieľa na projekte ReUSE centra.

Laura Dimová

Už od detstva ju to tiahlo ku kreatíve, a tak si na strednej škole vybrala štúdium reklamnej tvorby. Už viac ako rok je súčasťou tvorivého tímu študentského časopisu HMOTA, kde sa stará o grafiku a marketing. Laura tiež rada fotí a zaujíma sa o videotvorbu. Počas projektu Erasmus+ pracovala napríklad na dokumentárnom filme o Samuelovi Jaroslavovi Zachejovi. Od malička miluje tanec, ktorému sa venovala do pätnástich rokov a dúfa, že počas štúdia v Trnave sa jej podarí k nemu vrátiť. Popri tom všetkom stíha praxovať v rôznych firmách ako napríklad v softvérovej spoločnosti QBSW, RTVS a v mediálnej agentúre Unimedia. Spolu s ostatnými štipendistkami chce zmeniť svet k lepšiemu.

Monika Kmeťová

Počas roku v Rakúsku sa Monika rozhodla pre štúdium Európskych štúdií a politík na UCM, aj keď predtým bola presvedčená, že sa nájde v psychológii. Spoločne s priateľmi vybudovala mládežnícky parlament v Humennom, podieľala sa tiež na organizácii cestovateľského festivalu Cestou Necestou a Festivalu dokumentárnych filmov Jeden Svet. Momentálne pôsobí v občianskom združení Európsky dialóg v Trnave, ktoré na nadnárodnej úrovni realizuje projekty v oblasti neformálneho vzdelávania. Paralelne s magisterským štúdiom študuje aj doplnkové pedagogické štúdium, pretože oblasť vzdelávania je jej veľmi blízka. Do Kampusu sa prihlásila, pretože sa chce obklopiť inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí ju budú posúvať vpred. Zároveň miluje atmosféru Nádvoria a aktivity, ktoré ponúka.

Soňa Havlíková

Soňa študuje na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. V práve má skutočnú záľubu, vníma ho ako nástroj pomoci ľuďom a zlepšovania spoločnosti. Okrem práva sa však zaujíma aj o politológiu a filozofiu. V budúcnosti by rada zotrvala na akademickej pôde a venovala sa aj vzdelávaniu budúcich právničiek a právnikov. Počas strednej školy sa aktívne zapájala do debatného klubu, počas vysokej stážovala na Úrade splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a teraz pôsobí ako právna asistentka v advokátskej kancelárii. Do Kampusu sa zapojila najmä kvôli inšpiratívnym ľuďom. Od nich by chcela získať nové skúsenosti a zručnosti, ktoré následne bude vedieť zužitkovať pri ďalšej práci. Verí, že vďaka programu sa zlepší vo vyjadrovaní sa a v asertivite.

Soňa Mikulášová

Umelecká duša, ktorá momentálne študuje Dejiny a teóriu umenia na Trnavskej univerzite, má k tejto sfére blízko už od malička. Spočiatku sa venovala kresleniu a foteniu. Napriek tomu, že sa považuje za introverta, rada venuje svoj čas práci s ľuďmi. Od malička bola súčasťou detských a animačných táborov, ktoré neskôr aj niekoľko rokov pomáhala organizovať. Počas vysokej školy sa podieľala na organizácii umelecko-historických konferencií Sandr-Art a You know art. Od roku 2018 je dobrovoľníčkou neziskovej organizácie Národný trust Slovensko, kde sa každoročne podieľala na organizácii Dňa otvorených parkov a záhrad.

Anna Siedykh

Anna je študentkou masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pôvodne prišla na Slovensko kvôli odboru Európske štúdiá, no keďže ju viac zaujímali médiá a žurnalistika, prestúpila na Fakultu masmediálnej komunikácie. Tá je pre ňu doteraz veľkou výzvou. Na škole však stále prekonáva svoj strach – ako cudzinka musí pracovať tvrdšie a každý deň pracuje na zdokonaľovaní svojej slovenčiny. Okrem nej však ovláda hneď niekoľko jazykov, a to češtinu, ruštinu, ukrajinčinu a angličtinu. Venuje sa aj foteniu a jej najväčším snom je stať sa reportérkou.

2019-2020

Linda Blahová

Veľkou súčasťou Lindinho života je umenie, ktorému sa venuje aj profesionálne. Vyštudovala pedagogiku výtvarného umenia na Trnavskej univerzite. Spoločne so svojimi učiteľmi a dobrovoľníkmi sa podieľa na vytvorení kultúrneho centra ARTA v Piešťanoch, kde pracuje na projekte Dnes je. Zajtra bude. Okrem toho stážovala v Kunsthalle, kde pôsobila ako mediátorka obsahu. Počas štúdia sa zúčastnila programu Erasmus+ v pražskej MeetFactory. Rada sa s ľuďmi rozpráva o umení a jeho význame v spoločnosti.

Marianna Heřmánková

Počas bežných dní venuje sto percent času iným. Ako vedúca občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia sa učí viesť ľudí a zároveň pomáhať svojim klientom. Teoretické poznatky zo psychológie, ktorú študuje na Trnavskej univerzite, priamo využíva pri práci s mladými ľuďmi. Miluje dobrú kávu a inšpiratívne prostredie s príjemnými ľuďmi. Do Kampusu sa prihlásila, pretože chcela spoznať študentov, ktorí chcú niečo viac od života a školy.

Martin Turčin

Marketér z fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda sa už počas štúdia venuje sociálnym sieťam, ktoré ho bavia najviac. Podieľal sa aj na projekte Túlavé labky, ktorý pomáhal trnavským útulkom zvierat. Jeho koníčkom je šport a rodná dedinka Heľpa, v ktorej spolu s kamarátmi vytvorili Mládežnícky parlament – prostredníctvom neho sa do obce snažia priniesť nové akcie pre mladých ľudí.

Simona Salajová

Študentka magisterského štúdia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity sa počas svojho štúdia venuje najmä problematike postavenia maloletého v trestnom konaní. Zároveň stážovala na okresnom súde v Trnave či u Verejnej ochrankyne práv. Počas strednej školy sa venovala dobrovoľníčeniu a spolu so spolužiakmi vytvorila študentskú knižnicu na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. V programe Kampus sa učí najmä práci v skupine, pretože zvyčajne pracovala ako jednotlivec.

Sofia Vorošová

Fotenie, tanec a divadlo. Tieto aktivity sú príznačné pre prváčku masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Počas strednej školy sa venovala edukácii detí, s ktorými vytvárala animované filmy. Momentálne sa venuje eventovému manažmentu a produkcii. Rodáčka zo Starej Ľubovne sa najviac aktivizuje v Bratislave, kde aj študovala. Sofia sa rada učí novým veciam a nebojí sa prekonávať svoje limity. Keď prichádzala do Kampusu, mala obavy z aktivít, ktoré by sa mohli prekrývať so školou alebo jej projektmi. Podľa jej slov to nakoniec nebol problém a všetko vždy stíhala.

Tibor Lachkovič

Chce meniť svet a zlepšovať svoje okolie. Tibor študuje marketingovú komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda a popri tom pracuje na marketingovom oddelení medzinárodného coworkingového priestoru HubHub. V minulosti pracoval ako pracovník s mládežou v Rade mládeže Bratislavského kraja a občianskom združení Pre Stredoškolákov. Spolu s kamarátkou založil v sedemnástich rokoch vlastné občianske združenie EduEra, ktoré vytvára projekty programu Erasmus+. V budúcnosti by chcel popri práci učiť na strednej škole.