Alumnni

Každý ročník do Kampusu prijímame nových študentov a študentky, ktorí sú úplne odlišní. Počas jedného akademického roku sa profesijne rozvíjajú, spoznávajú, pracujú na svojich projektoch a pomáhajú svojmu okoliu. Vzniká z nich komunita aktívnych mladých ľudí, ktorí chcú od života niečo viac ako len diplom.

Kto bol v Kampuse v minulých rokoch?

Zuzana Sidorová
Laura Dimová
Monika Kmeťová
Soňa Havlíková
Soňa Mikulášová
Anna Siedykh

Linda Blahová
Marianna Heřmánková
Martin Turčin
Simona Salajová
Sofia Vorošová
Tibor Lachkovič

2020-2021

Zuzana Sidorová

Už na strednej škole prednášala na UCM ako aktivistka v oblasti zero-waste problematiky a odpadového hospodárstva. Následne si vybrala na tejto škole študijný odbor marketingová komunikácia. Spoločne so sestrou vytvorila iniciatívu @zerowaste_girls, prostredníctvom ktorej organizujú prednášky, workshopy a na instagramovom účte informujú o ekologickom spôsobe života. Jedným z jej budúcich cieľov je spojiť biznis, sociálnu a environmentálnu zodpovednosť a otvoriť si tzv. „zelenú kaviareň“, ktorá by okrem šálky kávy ponúkala zákazníkom priestor pre rozvoj. Popri tom by chcela pracovať v mestskej samospráve. Zuzana sa jednoducho túži stať súčasťou pozitívnej zmeny. V minulosti pôsobila ako skautka a dobrovoľníči aj v Metropolitnom inštitúte Bratislava, kde sa podieľa na projekte ReUSE centra.

Laura Dimová

Už od detstva ju to tiahlo ku kreatíve, a tak si na strednej škole vybrala štúdium reklamnej tvorby. Už viac ako rok je súčasťou tvorivého tímu študentského časopisu HMOTA, kde sa stará o grafiku a marketing. Laura tiež rada fotí a zaujíma sa o videotvorbu. Počas projektu Erasmus+ pracovala napríklad na dokumentárnom filme o Samuelovi Jaroslavovi Zachejovi. Od malička miluje tanec, ktorému sa venovala do pätnástich rokov a dúfa, že počas štúdia v Trnave sa jej podarí k nemu vrátiť. Popri tom všetkom stíha praxovať v rôznych firmách ako napríklad v softvérovej spoločnosti QBSW, RTVS a v mediálnej agentúre Unimedia. Spolu s ostatnými štipendistkami chce zmeniť svet k lepšiemu.

Monika Kmeťová

Počas roku v Rakúsku sa Monika rozhodla pre štúdium Európskych štúdií a politík na UCM, aj keď predtým bola presvedčená, že sa nájde v psychológii. Spoločne s priateľmi vybudovala mládežnícky parlament v Humennom, podieľala sa tiež na organizácii cestovateľského festivalu Cestou Necestou a Festivalu dokumentárnych filmov Jeden Svet. Momentálne pôsobí v občianskom združení Európsky dialóg v Trnave, ktoré na nadnárodnej úrovni realizuje projekty v oblasti neformálneho vzdelávania. Paralelne s magisterským štúdiom študuje aj doplnkové pedagogické štúdium, pretože oblasť vzdelávania je jej veľmi blízka. Do Kampusu sa prihlásila, pretože sa chce obklopiť inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí ju budú posúvať vpred. Zároveň miluje atmosféru Nádvoria a aktivity, ktoré ponúka.

Soňa Havlíková

Soňa študuje na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. V práve má skutočnú záľubu, vníma ho ako nástroj pomoci ľuďom a zlepšovania spoločnosti. Okrem práva sa však zaujíma aj o politológiu a filozofiu. V budúcnosti by rada zotrvala na akademickej pôde a venovala sa aj vzdelávaniu budúcich právničiek a právnikov. Počas strednej školy sa aktívne zapájala do debatného klubu, počas vysokej stážovala na Úrade splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a teraz pôsobí ako právna asistentka v advokátskej kancelárii. Do Kampusu sa zapojila najmä kvôli inšpiratívnym ľuďom. Od nich by chcela získať nové skúsenosti a zručnosti, ktoré následne bude vedieť zužitkovať pri ďalšej práci. Verí, že vďaka programu sa zlepší vo vyjadrovaní sa a v asertivite.

Soňa Mikulášová

Umelecká duša, ktorá momentálne študuje Dejiny a teóriu umenia na Trnavskej univerzite, má k tejto sfére blízko už od malička. Spočiatku sa venovala kresleniu a foteniu. Napriek tomu, že sa považuje za introverta, rada venuje svoj čas práci s ľuďmi. Od malička bola súčasťou detských a animačných táborov, ktoré neskôr aj niekoľko rokov pomáhala organizovať. Počas vysokej školy sa podieľala na organizácii umelecko-historických konferencií Sandr-Art a You know art. Od roku 2018 je dobrovoľníčkou neziskovej organizácie Národný trust Slovensko, kde sa každoročne podieľala na organizácii Dňa otvorených parkov a záhrad.

Anna Siedykh

Anna je študentkou masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pôvodne prišla na Slovensko kvôli odboru Európske štúdiá, no keďže ju viac zaujímali médiá a žurnalistika, prestúpila na Fakultu masmediálnej komunikácie. Tá je pre ňu doteraz veľkou výzvou. Na škole však stále prekonáva svoj strach – ako cudzinka musí pracovať tvrdšie a každý deň pracuje na zdokonaľovaní svojej slovenčiny. Okrem nej však ovláda hneď niekoľko jazykov, a to češtinu, ruštinu, ukrajinčinu a angličtinu. Venuje sa aj foteniu a jej najväčším snom je stať sa reportérkou.

2019-2020

Linda Blahová

Veľkou súčasťou Lindinho života je umenie, ktorému sa venuje aj profesionálne. Vyštudovala pedagogiku výtvarného umenia na Trnavskej univerzite. Spoločne so svojimi učiteľmi a dobrovoľníkmi sa podieľa na vytvorení kultúrneho centra ARTA v Piešťanoch, kde pracuje na projekte Dnes je. Zajtra bude. Okrem toho stážovala v Kunsthalle, kde pôsobila ako mediátorka obsahu. Počas štúdia sa zúčastnila programu Erasmus+ v pražskej MeetFactory. Rada sa s ľuďmi rozpráva o umení a jeho význame v spoločnosti.

Marianna Heřmánková

Počas bežných dní venuje sto percent času iným. Ako vedúca občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia sa učí viesť ľudí a zároveň pomáhať svojim klientom. Teoretické poznatky zo psychológie, ktorú študuje na Trnavskej univerzite, priamo využíva pri práci s mladými ľuďmi. Miluje dobrú kávu a inšpiratívne prostredie s príjemnými ľuďmi. Do Kampusu sa prihlásila, pretože chcela spoznať študentov, ktorí chcú niečo viac od života a školy.

Martin Turčin

Marketér z fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda sa už počas štúdia venuje sociálnym sieťam, ktoré ho bavia najviac. Podieľal sa aj na projekte Túlavé labky, ktorý pomáhal trnavským útulkom zvierat. Jeho koníčkom je šport a rodná dedinka Heľpa, v ktorej spolu s kamarátmi vytvorili Mládežnícky parlament – prostredníctvom neho sa do obce snažia priniesť nové akcie pre mladých ľudí.

Simona Salajová

Študentka magisterského štúdia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity sa počas svojho štúdia venuje najmä problematike postavenia maloletého v trestnom konaní. Zároveň stážovala na okresnom súde v Trnave či u Verejnej ochrankyne práv. Počas strednej školy sa venovala dobrovoľníčeniu a spolu so spolužiakmi vytvorila študentskú knižnicu na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. V programe Kampus sa učí najmä práci v skupine, pretože zvyčajne pracovala ako jednotlivec.

Sofia Vorošová

Fotenie, tanec a divadlo. Tieto aktivity sú príznačné pre prváčku masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Počas strednej školy sa venovala edukácii detí, s ktorými vytvárala animované filmy. Momentálne sa venuje eventovému manažmentu a produkcii. Rodáčka zo Starej Ľubovne sa najviac aktivizuje v Bratislave, kde aj študovala. Sofia sa rada učí novým veciam a nebojí sa prekonávať svoje limity. Keď prichádzala do Kampusu, mala obavy z aktivít, ktoré by sa mohli prekrývať so školou alebo jej projektmi. Podľa jej slov to nakoniec nebol problém a všetko vždy stíhala.

Tibor Lachkovič

Chce meniť svet a zlepšovať svoje okolie. Tibor študuje marketingovú komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda a popri tom pracuje na marketingovom oddelení medzinárodného coworkingového priestoru HubHub. V minulosti pracoval ako pracovník s mládežou v Rade mládeže Bratislavského kraja a občianskom združení Pre Stredoškolákov. Spolu s kamarátkou založil v sedemnástich rokoch vlastné občianske združenie EduEra, ktoré vytvára projekty programu Erasmus+. V budúcnosti by chcel popri práci učiť na strednej škole.