Odpovede na otázky, ktoré si sa chcel spýtať, ale už sa spýtal niekto iný.

Odpovede na praktické otázky sme rozdelili podľa kategórií.

  1. Podmienky programu
  2. Ubytovanie
  3. Priebeh Programu
  4. Ostatné

Podmienky programu

Je možné zúčastniť sa programu na kratšiu dobu ako akademický rok?

Nie, program Nádvorie Kampus je ročný program a nie je možné začať neskôr, alebo ho prerušiť. Samozrejme, je kedykoľvek možné z programu natrvalo odísť.

Môžem sa prihlásiť aj keď som z Trnavy a nepotrebujem internát?

Áno môžeš, ale očakáva sa, že budeš počas trvania programu bývať s ostatnými štipendistami na Nádvorí.

Záleží na mojom študijnom odbore?

Nezáleží na tom, aký si si zvolil študijný odbor. Na čom záleží je to, aby daný odbor bol pre teba zmysluplný a nie iba vyplnením času po strednej škole. Či to tak je vieš zhodnotiť sám.

Ubytovanie

Ako je to s návštevami kamarátov alebo rodiny?

Budeme radi ak ťa tvoji kamaráti alebo rodina príde do Kampusu navštíviť. Samozrejme očakávame, že prípadné návštevy rešpektujú súkromie a potreby ostatných štipendistov.

Budú muži a ženy bývať spolu?

Všetci bývajú spolu v jednych priestoroch, ale ženy a muži sú oddelene na samostatných izbách.

Je ubytovanie vybavené všetkým čo potrebujem? Čo si mám priniesť?

Ubytovanie je vybavené všetkými základnými potrebami od spotrebičov po posteľnú bielizeň. Osobné veci a hygienické potreby si však každý musí priniesť sám.

Priebeh Programu

Vyžaduje sa účasť na nejakom povinnom programe?

Áno, na spoločnom programe sa očakáva aktívna účasť. Uvedomujeme si aj to, že sú výnimočné prípady, kedy nie je možné zúčastniť sa z objektívnych príčin.

Vyžaduje účasť na programe nejaké finančné prostriedky?

Všetky náklady spojené priamo s programom sú hradené v rámci štipendia a nevyžadujú od teba žiadne finančné prostriedy. Popri tom však doporučujeme štipendistom v Kampuse, aby si vytvorili nejakú formu spoločného fondu, z ktorého budú platiť bežné drobné náklady na život - či už spoločný nákup jedla, čistiacich prostriedkov a podobne. Existencia takéhoto fondu, ako aj výška príspevkov je však na štipendistoch.

Ostatné

Kto tento program financuje?

Program financuje občianske združenie Nádvorie, ktoré sa venuje podpore kultúry a vzdelávania v Trnave. Toto občianske združenie bolo založené rodinou podnikateľa Miroslava Trnku, ktorý na jeho fungovanie prispieva v rámci osobnej filantropie.