Čo je to Nádvorie Kampus?

Je tento program určený pre mňa?


 • Si študent denného štúdia v Trnave?
 • Máš viac ako 18 a menej ako 26 rokov?
 • Povinné školské kurikulum pre teba nie je dosť a chceš niečo viac?
 • Záleží ti na tvojom okolí, meste, krajine a máš potrebu zlepšovať svet okolo seba?
 • Chápeš, že život nie je iba o tebe, ale hlavne o tom, či vieš byť prínosom pre ostatných?
 • Máš odvahu inšpirovať, mobilizovať a viesť iných ľudí?
 • Máš chuť sa v živote posunúť a hľadáš ten správny impulz?

Čo všetko v rámci programu získam?


 • Ubytovanie v priestoroch Nádvorie Kampus počas celého akademického roka (od Augusta 2019 do Júna 2020). Individuálne je možné ubytovanie predĺžiť aj na obdobie letných prázdnin.
 • Individuálny mentoringový program počas celého trvania štipendijného programu, zameraný na tvoj osobnostný a profesijný rozvoj.
 • Workshopy, diskusie a semináre, kde sa naučíš množstvo zaujímavých praktických zručností a schopností.
 • Prístup do Nádvorie Coworking, kde získaš ideálne miesto na štúdium či prácu. Možnosť zúčastňovať sa na jeho aktivitách a eventoch.
 • Možnosť získať relevantné skúsenosti formou stáže v niektorej z organizácií, ktoré v rámci Nádvoria pôsobia či v niektorej z partnerských firiem.
 • Dvakrát do roka ťa čaká niekoľkodenný teambulding, počas ktorého navštíviš skvelé miesta, ale aj vyvetráš hlavu a načerpáš inšpiráciu na nové projekty.
 • Týždenne spoločné večere či brunche s ostatnými štipendistami a zaujímavými hosťami.
 • Možnosť zapojiť sa do aktivít organizácií pôsobiacich na Nádvorií.

Časový harmonogram


 • Registrácia do programu sa spúšťa 15. apríla 2019
 • Prihlášku je potrebné v systéme vyplniť a odoslať najneskôr 15. mája 2019 o 23:59:59
 • Očakávame, že prihlášky vyhodnotíme do 20. mája 2019 a následne budeme posielať informáciu o tom, či kandidát postupuje, alebo nepostupuje do druhého kola.
 • Druhé kolo bude prebiehať prostredníctvom ústneho pohovoru, individuálne, v termíne podľa dohody s kandidátom. Náš cieľ je mať ukončené všetky osobné pohovory do 15. júna 2019.
 • Kandidáti, ktorí postúpili do druhého kola dostanú výsledok v priebehu pár dní po ukončení všetkých pohovorov, čiže pravdepodobne v priebehu druhej polovice júna 2019.
 • Pre úspešných kandidátov program začína od septembra 2019.